M.S. in ECE

CMKL Talent Master Fellowship

CMKL Talent Master Fellowship

CMKL University

Carnegie Mellon - CMKL I Thailand เปิดมอบทุนแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (M.S. in Electrical and Computer Engineering)  

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรสองปี โดยที่นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลประเทศไทยหนึ่งปี และมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งปี โดยหลังจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรสองใบจากทั้งสองมหาวิทยาลัย และมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำในอเมริกา พร้อมเป็นไปเบิกทางสู่การสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าและมั่นคง

โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทย และผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยชั้นเลิศ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตัลอย่างยั่งยืน โดยทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ซึ่งอาจประสบปัญหาด้านการเงินอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สมัครได้แล้ววันนี้
This scholarship is unavailable.

โครงการ CMKL Talent Master Fellowship : ส่วนลด 50% สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา


มีรายละเอียดดังนี้


ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%* ตลอดทั้ง 2 ปีการศึกษา (มูลค่าโดยประมาณ 1,620,000 ล้านบาท) โดยไม่มีข้อผูกมัดหลังสำเร็จการศึกษา **


*ทั้งนี้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันสุขภาพที่จำเป็น

 สามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://www.cmkl.ac.th/ece/tuition-and-fees

 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาจะได้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้**

 • ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนด จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • ได้ศึกษาและร่วมงานกับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ได้รับโอกาสร่วมงานกับองค์กรธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและสถาบันวิจัยต่างๆ


เงื่อนไขในการรับทุน

 • ในระหว่างการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะทำงานให้กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ในตำแหน่งนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย (RA) ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
 • ไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา***

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

** รายละเอียดข้อตกลงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


ขั้นตอนในการสมัครทุน Talent Master Fellowship


 1. ศึกษาคุณสมบัติและข้อบังคับ

เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และการคัดกรองล่วงหน้า ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • จะต้องถือสัญชาติไทย
 • จะต้องสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
 • สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Fulltime)
 • แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา
 • แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลการเรียนสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.7 
 • จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการ ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และการทำโปรเจ็คในระหว่างการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต
 • ไม่ได้เป็นผู้รับทุนการศึกษาหรือผู้ร่วมทุนอื่นที่ได้รับการสนับสนุนทับซ้อนกัน


 1. สมัคร Pre-screening กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ผู้สมัครจะต้องสมัคร Pre-screening กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลก่อนที่จะสมัครตรงในระบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน 

ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพของผู้สมัครก่อนส่งใบสมัครจริงไปยังมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นการคัดกรองล่วงหน้าเพื่อช่วยผู้สมัครในการเตรียมใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วน


คลิกที่นี่เพื่อสมัคร https://cmkl.typeform.com/to/caCJ2nDr โดยเลือกประเภทของทุนที่สนใจและอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

 • Statement of purpose
 • Resume
 • 2 Recommendation letters (Strongly recommended)
 • Bachelor Transcripts
 • TOEFL* (preferred) or IELTS* or Duolingo English Test (DET)*
  TOEFL : A minimum overall score of 84, with minimum sub-scores of IBT-R 22, IBT-L 22, IBT-S 18, and IBT-W 22 are required.
  IELTS : Overall 7.0 with minimum sub-scores of Reading-6.5, Listening-6.5, Speaking-6, and Writing-6.
  DUOLINGO ENGLISH TEST (DET) :  A minimum overall score of 105 is required, with minimum sub-scores of Literacy-105, Comprehension-115, Production-70, Conversation-95.

* แนะนำให้ผู้สมัครมีผลคะแนนความสามารถทางภาษา TOEFL หรือ IELTS หรือ Duolingo English Test (DET) เพื่อให้สามารถผ่านเข้าระบบการคัดเลือกและสัมภาษณ์


ศูนย์สอบ TOEFL และวันที่เปิดสอบ หาข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/testcenter/availability/seats?_p=TEL

ศูนย์สอบ IELTS และวันที่เปิดสอบ หาข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.ielts.org/book-a-test/find-a-test-location

การสอบ  Duolingo English Test (DET)  หาข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://englishtest.duolingo.com/


 1. รอผลการคัดเลือก Pre-screening 

คณะกรรมการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ทำการคัดเลือกและตัดสินเลือกผู้ได้รับทุนตามความเหมาะสม

หมายเหตุ การผ่านการคัดเลือก Pre-screen กับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุน Talent Master Fellowship.


 1. หากคุณผ่านการคัดเลือกรอบ Pre-Screening  สามารถสมัครตรงในระบบของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ในลำดับถัดไป

หากผู้สมัครผ่านการคัดกรองจะต้องสมัครโปรแกรม Carnegie Mellon-CMKL M.S. ECE Pittsburgh/Thailand ผ่านระบบการจัดการรับสมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon College of Engineering Application Management System)


เมื่อใบสมัครได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการการรับสมัครของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนแล้ว มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งทำเอกสารในลำดับต่อไป


โปรดเลือก M.S. in ECE - Pittsburgh/Thailand เพื่อสมัครหลักสูตรของเรา https://gradadmissions.engineering.cmu.edu/apply/


 1. หากคุณได้รับการคัดเลือก เราจะติดต่อไป!

คณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนจะคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องสัญญาการรับทุนโครงการ Talent Master Fellowship ในลำดับถัดไป


การคัดเลือก

การคัดเลือกจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับการประเมินตามเกณฑ์การรับนักศึกษาและเอกสารประกอบ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติมากที่สุด ทั้งนี้จะมีการเรียกสัมภาษณ์ หากกรรมการเห็นควรว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดThis scholarship is unavailable.