สจล. จับมือ CKML และ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำเปิดโอกาสให้นศ.เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ข้ามมหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จับมือมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) และ4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์” เพื่อเปิดให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์แบบข้ามมหาวิทยาลัยได้ รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดีเดย์เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา พ.ศ.2565 (อ่านต่อในเว็บไซต์)

วันที่เผยแพร่:

4/8/2022

ที่มาข่าว:

Engineering Today

เว็บไซต์ข่าว:

https://www.engineeringtoday.net/%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%A5-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-ckml-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-4-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5/