ติดต่อเรา

สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

9:00 - 17:00 น.
065-878-5000
aiei@cmkl.ac.th