การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) และอนุมัติจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานลงนามความร่วมมือจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยมีผู้เเทนจาก 6 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้อนุมัติหลักสูตร Sandbox ภายใต้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute; AIEI) ที่มีความร่วมมือจาก 6 มหาวิทยาลัย