AISE CAMP #1 สุดปัง จุดประกายฝัน เยาวชนสู่วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ AI Engineer

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล (DRII) และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (CoC) ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIEI) จัดกิจกรรม AISE CAMP ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สานฝันน้องๆ เยาวชนที่สนใจอยากเรียนด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกว่า 30 คน โดยกิจกรรม AISE CAMP เปิดโอกาสให้น้องที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ ได้รู้จักกับหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567 และกิจกรรม Workshop เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการเขียนโปรแกรมคำสั่ง หุ่นยนต์ RoboMaster ซึ่งโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานเปิดงาน และผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ มาแนะนำรายละเอียดหลักสูตรให้น้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ตัวแทนจากภาคเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Mr. Jay​ Teo Venture Partner of COCOCAPITAL Shanghai CEO of AMW Tech Pte Ltd ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย


#นักพัฒนาหรือน้องๆที่สนใจเรียนทางด้าน AI สามารถ สมัครได้ที่หลักสูตร AI and System Engineering ระดับ ป ตรี (3 ปี)
และ ป โท (1 ปี),CoC phuket x DRII PSU
#AISE CAMP 1