คณะกรรมการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

ผศ. ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร

ประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ความเชี่ยวชาญ

 • Distributed Systems
 • Cloud Computing
 • Software-defined Infrastructure
 • Interoperability Platform

ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

กรรมการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ

 • Artificial Neural Networks High Performance Computing Enterprise Resource Planning Intelligent Systems
 • Artificial Intelligence
 • Intelligent System
 • Data Mining
 • High Performance Computing

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต

กรรมการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ

 • Wireless sensor networks
 • Embedded Systems and Low power vlsi design
 • Asynchronous VLSI Design

ศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา

กรรมการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

 • IT-Automation
 • Industrial Informatics

รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

กรรมการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

 • Database systems
 • Data Mining
 • Information Systems
 • Information Science
 • Cloud Computing

ผศ.ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร

กรรมการ

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ความเชี่ยวชาญ

 • Cloud Computing
 • Distributed System
 • Big Data Processing and Data Analytics
 • Cybersecurity

ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

กรรมการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

 • Radiology Information System
 • Integrating the Healthcare Enterprise
 • Digital Imaging and Communications in Medicine
 • Health Level 7 (HL7)
 • Hospital Information System
 • Picture Archiving and Communication Systems