6 มหาวิทยาลัยจัดตั้ง A.I.Engineering พัฒนากำลังคนดิจิทัลตอบโจทย์ธุรกิจ

วันนี้ (9 พ.ค.2565) มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคเเอล ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์” สู่การสร้าง A.I. Sandbox การจัดการศึกษาที่แตกต่างด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอ พร้อมร่วมมือในหลักสูตรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (A.I.Engineering)

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวว่า ด้วยความต้องการบัณฑิตด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จำนวนมาก และไม่เพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงความขาดแคลนกำลังคนด้านนี้

มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันในการผลิตบัณฑิตมีความจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน (อ่านต่อในเว็บไซต์)

วันที่เผยแพร่:

18/7/2022

ที่มาข่าว:

กรุงเทพธุรกิจ

เว็บไซต์ข่าว:

https://www.bangkokbiznews.com/social/1003346