6 มหาวิทยาลัยจับมือเอกชน ตั้งสถาบัน AI ผลิตคนป้อนอุตสาหกรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ A.I.Engineering”โดยการจับมือระหว่าง 6 มหาวิทยาลัยในเครือข่าย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เเละมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับลงนามความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนอย่างกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด เเละกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

ศ.ดร.ศุภชัยเปิดเผยว่า ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.ให้นโยบายว่าการผลิตกำลังคนด้าน AI มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการผลิตกำลังคนผ่านหลักสูตรแซนบอกซ์ (sandbox) ด้าน AI ของทั้ง 6 มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตกำลังคนที่สำคัญของประเทศ โดยทั้ง 6 มหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตร AI และใช้ร่วมกัน เพื่อผลิตคนด้าน AI ให้เร็ว ได้ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศ (อ่านต่อในเว็บไซต์)

วันที่เผยแพร่:

4/8/2022

ที่มาข่าว:

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เว็บไซต์ข่าว:

https://www.prachachat.net/education/news-927689